Českému svazu ochránců přírody Šumava byl podpořen projekt „Poznej Šumavu i jinak“

Projektový záměr „Poznej Šumavu i jinak“ nabídne návštěvníkům i místním obyvatelům možnost podívat se na předem vytipovaná běžně nedostupná místa na Šumavě a v Pošumaví, kde žijí místní obyvatelé, kteří se zabývají šetrným hospodařením v krajině. Náplní bude uspořádání čtyř obsáhlejších exkurzí s bližším představením jednotlivých subjektů se specifickou formou hospodaření na Šumavě a v Pošumaví.

Ze Šumavy až na Alpy – Český svaz ochránců přírody obnovil Alpskou vyhlídku

Nedaleko obce Borová Lada, v centrální části chráněné krajinné oblasti Šumava, leží v nadmořské výšce 1 070 metrů nad mořem Alpská vyhlídka, ze které lze za příznivého počasí dohlédnout až na alpské vrcholky. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) letos tuto vyhlídku v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě obnovil a doplnil o nové prvky.