Archiv autora: admin

PF 2016

Pour féliciter 2016

ZO ČSOP Šumava Vám všem přeje krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2016 zdraví, štěstí a mnoho chvil strávených v přírodě.

Po vimperském arboretu s novým průvodcem

Český svaz ochránců přírody Šumava připravil pro místní obyvatele a návštěvníky města Vimperk novou tiskovinu věnující se vimperskému arboretu.
Byl vytvořen tištěný průvodce, který v sobě mimo popisu historie a současnosti arboreta přináší mapu s číselným vyznačením jednotlivých dřevin a jejich české a latinské pojmenování. V průvodci je tak označeno více než 300 v arboretu rostoucích dřevin. Leták pak doplňuje popis nejzajímavějších dřevin, které zde rostou, což jsou především v Čechách nejvýše rostoucí kaštanovníky jedlé a dříny obecné, z Japonska pocházející kryptomerie nebo jinany dvoulaločné.
Leták je k dispozici v Turistickém informačním středisku ve Vimperku, v informačním stojanu na Odboru životního prostředí MěÚ Vimperk, v Ekoporadně a ekocentru ČSOP Šumava. Tištěného průvodce si může návštěvník vzít také přímo na vstupu do arboreta, kde je na úvodní infotabuli umístěn plastový zásobník s průvodci.
Na začátku listopadu navíc proběhla dendrologická exkurze, kde mimo provedení účastníků po arboretu, byl představen průvodce veřejnosti.
Prostředky na výrobu letáku se organizaci podařilo získat z prostředků Jihočeského kraje a Města Vimperk. read more

Putování po Gruzii

Gruzie - pozvánka

ZO ČSOP Šumava Vás zve na cestovatelskou besedu o krásách gruzínské přírody a hor, malebnosti měst a vesniček a pohostinnosti místních obyvatel.

Přednáší cestovatel a učitel Pavel Jakubův.
6. LISTOPADU 2015 OD 18.00 HODIN
sál SEV Správy NP Šumava, 1. máje 260, Vimperk

info@csopsumava.cz, tel. č. 777 812 835

Akce se koná v rámci Jihočeských dnů s Krascem za finanční podpory Jihočeské krajské sítě environmentálních center KRASEC a Jihočeského kraje.

Sudslavická naučná stezka se dočkala oprav

Vimperk14. září 2015: Naučná stezka Sudslavický okruh, druhá nejstarší stezka v Jihočeském kraji, se dočkala v letošním roce pravděpodobně největších oprav od své rekonstrukce v roce 2010 a loňské sanace skalního sesuvu.

„Na stezce jsme museli vyměnit staré dřevěné schody, přeložit část cesty, která byla stržená a postavit zde nové zábradlí. Napravovali jsme i činnost vandalů, kteří rozbili část zábradlí u jeskyně, zničili jednu informační tabuli a ukradnuli boxy na informační letáky“, říká Jana Zrnová, hospodářka organizace. „Všechny tyto prvky se podařilo nahradit novými, navíc jsme u Vanického mlýna nechali vyrobit a umístit novou část modřínových vantroků. Vantroky jsou dřevěné koryto, které původně vedlo vodu na tehdejší mlýnské kolo. Staré vantroky byly ztrouchnivělé a hrozilo jejich rozpadnutí. Voda jimi dnes už neteče, jsou zde však umístěny jako názornost, jak to fungovalo dříve.“ read more