Archiv autora: Jakub Hromas

Vycházka na Velkou Homolku

Zveme Vás na přírodovědnou vycházku na Velkou Homolku. Seznámíte se se zdejšími zajímavými rostlinnými a živočišnými druhy, poznáte zdejší šumavské ovce pomáhající s údržbou lokality a dozvíte se o projektu na podporu a množení regionálně významných druhů bylin a trav. Zároveň se zapojíte i do praktického získávání osiva.

Vycházka po Naučné stezce Sudslavický okruh

Zveme Vás na přírodovědnou vycházku po druhé nejstarší naučné stezce v Jihočeském kraji. Navštívíme Sudslavickou lípu, jeskyni a seznámíme se s některými zajímavými a chráněnými druhy rostlin. Součástí vycházky bude představení hry Stezkou nestezkou za sudslavickým pokladem a dalších projektů ČSOP Šumava.