Pomáhali jsme uklidit od odpadků břehy údolní nádrže Orlík

V sobotu 15. února jsme se zapojili do akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko, které bylo tentokrát zaměřené na úklid břehů upuštěné Orlické přehrady. Po podzimním transferu škeblí a velevrubů jsme se tedy vydali k Orlíku znovu a pomohli s ostatními dobrovolníky se sběrem odpadků, které se na březích (a na dně) nahromadily.

Jaký byl rok 2019 u vimperských ochránců přírody?

Tak se opět sešel rok s rokem a jsme na začátku nového, jehož budeme datovat a psát pod číslovkou 2020. Naše základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava oslaví v tomto roce již 12 let své činnosti. Než však do něj vykročíme, pojďme se ještě poohlédnout po tom nedávno skončeném. Pokusím se pro Vás čtenáře alespoň trochu shrnout, co jsme v organizaci dělali, co se povedlo a z čeho máme opravdu radost.