Českému svazu ochránců přírody Šumava byl podpořen projekt „Poznej Šumavu i jinak“

Projektový záměr „Poznej Šumavu i jinak“ nabídne návštěvníkům i místním obyvatelům možnost podívat se na předem vytipovaná běžně nedostupná místa na Šumavě a v Pošumaví, kde žijí místní obyvatelé, kteří se zabývají šetrným hospodařením v krajině. Náplní bude uspořádání čtyř obsáhlejších exkurzí s bližším představením jednotlivých subjektů se specifickou formou hospodaření na Šumavě a v Pošumaví.