Archiv pro rubriku: Aktuality

Novinky a aktuality o dění v ZO ČSOP Šumava

Jaký byl rok 2019 u vimperských ochránců přírody?

Tak se opět sešel rok s rokem a jsme na začátku nového, jehož budeme datovat a psát pod číslovkou 2020. Naše základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava oslaví v tomto roce již 12 let své činnosti. Než však do něj vykročíme, pojďme se ještě poohlédnout po tom nedávno skončeném. Pokusím se pro Vás čtenáře alespoň trochu shrnout, co jsme v organizaci dělali, co se povedlo a z čeho máme opravdu radost.

Českému svazu ochránců přírody Šumava byl podpořen projekt „Poznej Šumavu i jinak“

Projektový záměr „Poznej Šumavu i jinak“ nabídne návštěvníkům i místním obyvatelům možnost podívat se na předem vytipovaná běžně nedostupná místa na Šumavě a v Pošumaví, kde žijí místní obyvatelé, kteří se zabývají šetrným hospodařením v krajině. Náplní bude uspořádání čtyř obsáhlejších exkurzí s bližším představením jednotlivých subjektů se specifickou formou hospodaření na Šumavě a v Pošumaví.