Archiv pro rubriku: Tiskovky

Sudslavická naučná stezka se dočkala oprav

Vimperk14. září 2015: Naučná stezka Sudslavický okruh, druhá nejstarší stezka v Jihočeském kraji, se dočkala v letošním roce pravděpodobně největších oprav od své rekonstrukce v roce 2010 a loňské sanace skalního sesuvu.

„Na stezce jsme museli vyměnit staré dřevěné schody, přeložit část cesty, která byla stržená a postavit zde nové zábradlí. Napravovali jsme i činnost vandalů, kteří rozbili část zábradlí u jeskyně, zničili jednu informační tabuli a ukradnuli boxy na informační letáky“, říká Jana Zrnová, hospodářka organizace. „Všechny tyto prvky se podařilo nahradit novými, navíc jsme u Vanického mlýna nechali vyrobit a umístit novou část modřínových vantroků. Vantroky jsou dřevěné koryto, které původně vedlo vodu na tehdejší mlýnské kolo. Staré vantroky byly ztrouchnivělé a hrozilo jejich rozpadnutí. Voda jimi dnes už neteče, jsou zde však umístěny jako názornost, jak to fungovalo dříve.“ read more