ZO ČSOP Šumava
Hraničářská 38
385 01 Vimperk

info[zavináč]csopsumava.cz 
+420 777 812 835

   

   ZO ČSOP Šumava

Zpravodaj ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje


Zpravodaj ochrany přírody a krajiny Jihočeského kraje je nový elektronicky vydávaný občasník, který do roku 2007 vydávala ZO ČSOP Šípek. Ta ale již dále ve vydávání nepokračuje, proto ho naše organizace se souhlasem ÚVR ČSOP v Jihočeském kraji obnovila.Ve Zpravodaji se budou objevovat především příspěvky ZO ČSOP, NNO, obecních úřadů a dalších organizací z oblasti ochrany přírody a krajiny a šetrného turistického ruchu z Jihočeského kraje a jejich obsahem budou zajímavosti z jejich činnosti právě ve vztahu k výše jmenovaným oblastem.

Samotným cílem vydávání Zpravodaje je zlepšení informovanosti nejen nás samotných, ale i veřejnosti o aktualitách v oblasti ochrany přírody a krajiny a šetrném turistickém ruchu v Jihočeském kraji, dále pak zapojení veřejnosti do akcí a programů NNO a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru.

Do Zpravodaje může tedy přispět v podstatě kdokoliv se zajímavým článkem týkajícím se životního prostředí a turistického ruchu v tomto kraji.

ROČNÍK PRVNÍROČNÍK DRUHÝ
ROČNÍK TŘETÍ
ROČNÍK PÁTÝROČNÍK ŠESTÝ


ROČNÍK SEDMÝROČNÍK OSMÝ
Příspěvky zasílejte na zpravodaj[zavináč]csopsumava.cz