Podzimní úklid Vimperské rokle

Ve čtvrtek 20. října 2016 od 09.30 hodin budeme uklízet odpadky a drobné černé skládky v lokalitě Rokle ve Vimperku. Sraz pro zájemce je na parkovišti na konci ulice K Rokli.
S sebou si vezměte pracovní oděv, vhodnou obuv a dobrou náladu 🙂
Akci pořádá ZO ČSOP Šumava a Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365.
Více informací na info@csopsumava.cz nebo na tel. č. 777 812 835.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Akce se koná v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko – www.uklidmecesko.cz

read more

Setkání členů a přátel ČSOP proběhlo letos na Šumavě

Od 2. do 4. září 2016 jsme hostili v rekreačním zařízení VLS Olšina naše kolegy ochránce přírody z celé republiky na celostátním „Setkání členů a přátel ČSOP“. Během pestrého programu se vystřídala celá řada hostů se zajímavými přednáškami, v sobotu si účastníci vybrali z několika přírodovědných exkurzí a v neděli se seznámili blíže s činností naší organizace přímo ve Vimperku. Co zajímavého se na Setkání dělo přinášejí fotografie v této galerii.

read more

Dendrologická vycházka do Vimperského arboreta

Zveme Vás na dendrologickou vycházku po Vimperském arboretu. Přijďte se seznámit s nejvýše rostoucími kaštanovníky v Čechách, kryptomérií japonskou či dalšími běžnými i méně známými druhy stromů a keřů. Akce se koná v sobotu 27. srpna 2016 od 14.00 hodin. Sraz je u hlavního vchodu do arboreta ze Zámecké aleje. Exkurzi povede Ing. Pavel Nagy. Více info na tel. č. 777 812 835 nebo na info@csopsumava.cz.

Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje a sítě Krasec.

read more

Kosili jsme louku s výskytem chráněných kosatců

U Uhřic nedaleko Vlachova Březí jsme v minulých dnech kosili louku s výskytem chráněných kosatců sibiřských. O louku se staráme od roku 2014 a máme ji zařazenou v pozemkovém spolku. Do této doby byla louka bez péče a začala zarůstat tužebníky, skřípinou a maliníkem. Trsy kosatců obsekáváme a necháme je na vysemenění. Jak se nám dílo podařilo přikládáme na fotkách.

Exkurze na Meteorologickou stanici ČHMÚ Churáňov

Zveme Vás na exkurzi do Meteorologické stanice ČHMÚ na šumavském Churáňově. Přijďte se seznámit s provozem této meteorologické stanice, základní charakteristikou pozorovaných jevů a s přístrojovým vybavením.

Exkurze proběhne v sobotu 30. července 2016 od 10.00 hodin, místo srazu je před areálem meteorologické stanice. Exkurzi povede Ing. Jan Bednařík, Ph. D.

Akci pořádá ZO ČSOP Šumava. Více info na www.csopsumava.cz, tel. č. 777 812 835 nebo na info@csopsumava.cz.

read more

V okolí pramenů Vltavy jsme likvidovali lupinu

V okolí pramenů řeky Vltavy jsme v minulých dnech zlikvidovali invazní a nepůvodní rostlinu Šumavy – lupinu mnoholistou.

Lupina je pro zdejší území nechtěný druh, který velmi rychle kolonizuje narušené porosty, bývalé skládky dřeva, intravilány obcí a místa, kde došlo k narušení drnu a obnažení půdy. Velmi často se šíří také podél cest a vodních toků. Lupina také váže svými kořeny do půdy velké množství živin (především dusíku). V důsledku toho způsobuje snížení druhové bohatosti. V místě výskytu lupiny pak spolu s ní roste jen ruderální vegetace – kopřivy, svízele, šťovíky.

read more

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU SUDSLAVICKÉHO OKRUHU

Zveme Vás na další ze série červnových vycházek, tentokrát na NS Sudslavický okruh, a to v rámci kampaně ČSOP Setkání s přírodou.

Na jedné z nejstarších naučných stezek v jižních Čechách budeme obdivovat 600 let starou lípu, tajemnou jeskyni, podíváme se na místo zaniklé vápenky a seznámíme se s bohatou flórou této lokality. Vycházku provede Jakub Hromas.

Termín konání je v sobotu 18. června 2016, sraz je v 14:00 hodin na nádraží v Bohumilicích v Čechách, odkud je to jen pár metrů k naučné stezce. Trasa je dlouhá 3,5 km.

read more