Tisková zpráva „Aby žabí láska neskončila pod koly projíždějících automobilů“

Jaro začalo a s ním i jarní tah obojživelníků za rozmnožováním do rybníků a dalších vodních ploch. Některé z těchto tahových cest bohužel vedou přes frekventované komunikace a migrujícím žábám tak nezbývá nic jiného, něž hrát hru vabank o svůj život s koly projíždějících automobilů.

Druhý odborný seminář v rámci projektu „Poznej a chraň naši přírodu!“

Zveme Vás na druhý seminář, který realizujeme v rámci projektu „Poznej a chraň naši přírodu!“. Tentokrát bude zaměřen na témata – péče o přírodně cenné lokality, kampaň Ukliďme svět, ukliďme Česko! a volně žijící živočichové v nouzi. Více informací dále na přiložené pozvánce a programu.